เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์ Rheem ecotech® Air-Cond (Heat Recovery) Water Heaters

F r e e Hot Water with Waste Heat Recovery & Recycling

Wrapped Tank Technology

Well-known for Quality

Multiple safety features


นวัตกรรมใหม่ของการประหยัดพลังงาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผลิตน้ำร้อนใช้งาน ขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน ระบบ Rheem ecotech Heat Recovery ใช้หลักการทำงานโดยการนำเอาความร้อน ที่ระบายทิ้ง จากระบบปรับอากาศ มาถ่ายเทอุณหภูมิให้กับน้ำ จนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 50-60°C โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า สารทำความเย็น หรือที่เราเรียกโดยทั่วไปว่า “น้ำยาแอร์” ที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ จะมีอุณหภูมิสูง จะถูกส่งมาถ่ายเทพลังงานความร้อนให้แก่น้ำ อุณหภูมิของสารทำความเย็น จะมีอุณหภูมิลดต่ำลง โดยหลักการนี้ทำให้เรา ได้ใช้น้ำร้อนฟรี ทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้งานระบบปรับอากาศ ที่นำมาต่อพ่วงได้อีกด้วย

ระบบแอร์น้ำร้อน (เครื่องทำความร้อนจากแอร์) Rheem ecotech ทำงานโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนของวงจรสารทำความเย็น อุณหภูมิสูงที่ออกจาก คอมเพรสเซอร์ ไปถ่ายเทพลังงานความร้อนให้กับน้ำ เพื่อให้อุณหภูมิสารทำความเย็นลดต่ำลง แทนที่จะระบายความร้อนทิ้ง โดยใช้พัดลม

Category:

หลักการนี้จะเป็นตัวถ่ายเทความร้อนออกจาก คอนเดนซิ่งยูนิต (คอล์ยร้อน) จนกลายเป็นของเหลว และไหลผ่านไปยัง Expansion Valve เพื่อระบายลมเย็นเข้าสู่ภายในห้องที่ใช้งาน การถ่ายเทพลังงาน โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบนี้ ทำโดยใช้เทคโนโลยี “Wrapped Tank” คือ สารทำความเย็นจะไหลผ่าน ท่อแลกเปลี่ยน ความร้อนที่พันอยู่รอบนนอก ทำการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยไม่สัมผัสโดยตรงกับน้ำ ซึ่งสามารถช่วยลดโอกาสการเกิด cross contamination การรั่วซึมผสมปนกันระหว่างสารทำความเย็นกับน้ำ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้

นอกจากนี้ การระบายความร้อนด้วยน้ำ จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศทำงานดียิ่งขึ้น เพราะ สามารถช่วยให้คอยล์ยร้อน ระบายความร้อนดีขึ้น เร็วขึ้น จึงลดภาระการทำงานของคอมเพรสเซอร์ รอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ลดลง มีผลให้ระบบปรับอากาศสามารถลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ได้อีกต่อหนึ่ง

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบแอร์น้ำร้อน (เครื่องทำความร้อนจากแอร์) Rheem ecotech ยังได้มีการออกแบบระบบควบคุม การระบายความร้อนให้เกิดเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ลมเย็นสม่ำเสมอ และป้องกันอุณหภูมิความร้อนสูงเกิน